Bir Sayfa Seçin

Sosyal medya ajanslarında da çalıştım, büyük(?) markalara sosyal medya teklifi de verdim. Bu süreçlerde yanlış/eksik yapılan bir şeyden bahsetmek istiyorum, içi boş içerik stratejileri oluşturmak. Bunun nasıl başarıldığını, yapılan hatanın nerede olduğunu ve çözüm önerilerimi dile getireceğim.

Sorunun temelinde, yetersiz bütçeyle, yapmış olmak için yapılan sosyal medyada varoluş çabası ve bunu körükleyen, hedefi günü kurtarmak olan kişiler/ajanslar var. Tek taraflı bir hata olmadığından dolayı suçu kimsenin üzerine atıp, idam edemiyoruz. İçi boş içerik stratejilerinin ortaya çıkış sürecinden biraz bahsederek konuya gireyim.

Ajans başkanı, A markasıyla network yoluyla bağlantı kurar. İşi almak için sunum hazırlanması gereklidir. Bu sunumda, A markasına özel içerik türlerinden bahsedilir. Marka, bahsi geçen içeriklerden ve sunumdan memnun kaldıysa fiyat teklifi ister. Fiyat teklifi, uzun süren pazarlıklar sonrasında revizelerle yünü kırpılmış koyun haline gelmiştir ve anlaşma sağlanır. Sunumda yer alan içerik örnekleri ve klişe içeriklerle süreç başlar ve devam eden süreçte özel içerikler, kendisini tamamen klişe içeriklere bırakır. Belki etkileşim yönünden istatistiksel rakamlar artmıştır fakat markaya fayda sağlama konusunda bir mesafe katedildiğini düşünmek biraz zorlama olur.

Bu süreçte yaşananlarda eksikler ve yanlışlar bulunmaktadır. Tüm ajanslarda süreç böyledir demiyorum, gerçekten fayda odaklı ajansların varlığından haberim oldu, bu da beni mutlu etmeye yetti. Örnek senaryodaki eksik ve yanlışları birer birer ele alalım.

Markayla İlk İletişim

Network yoluyla iş almak hata değildir, hatta iş dünyasının en temel gerçeklerindendir ve doğru kullanıldığında müthiş sonuçlar verebilir. Network yoluyla, “zorlama” olarak iş almak yanlıştır. Yani, ihtiyacı olmayan ya da ihtiyacının farkında olmayan bir markaya hizmet vermek için çalışmak, hem size, hem markaya zarar verecektir. Marka, “yapmış olmak için yapmak”tan öte gidemeyecek, ajans da günü kurtarmaktan öteye gidemeyecektir. Ya gerçekten ihtiyacı hissettirmeli ya da işe talip olmamak gerekir. Aksi takdirde ortaya fayda temelli hiçbir şey çıkmayacaktır.

Markaya İlk Sunum

Özel içerik önerileriyle gitmek, marka için olumlu bir durumdur. Bir ön çalışma ile gitmeniz, marka tarafında güven teşkil edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sunumda “fikir verecek” örnekler bulunabilir, “tüm içerik örnekleri” bulunamaz. Eğer tüm içerik örnekleri mevcut olursa, marka sizi bırakıp başka bir ajansla aynı örneklerle çalışabileceği gibi, henüz iş bağlantısı kurulmamış bir marka için gereksiz işgücü harcanmış olur. Ayrıca marka, ilerleyen zamanlarda sizden, sunumda olanlardan fazlasını bekleyecektir, fazlasını sunamadığınız takdirde başarısız olarak algılanacak ve marka tarafında alternatif arayışları başlayacaktır.

Markalar İçin Ajans Fiyatları

Sektöre ilk giren ajanslar, vurgun niteliğinde çok büyük paralar aldılar. Bu paraların karşılığını gerçekten verebildiklerine inanıyorlarsa, aldıkları helal olsun diyeyim. Fakat bu yaptıkları, henüz sosyal medyayla tanışmamış markaların gözünü korkuttu, ayrılan bütçelerin geri dönüşünün yalnızca rakamlardan ibaret olacağı düşüncesiyle risk almaktan kaçtılar ve bütçelerini deveden kuşa çevirdiler. Sonrası ise malumunuz, yetersiz bütçelerle harika sonuçlar talep edilmeye başlandı ve böyle de devam ediyor. “Ne kadar ekmek, o kadar köfte” mantığından olayı değerlendirdiğimizde, ortaya çıkan sonuçlardan masum ajansları suçlamanın doğru olmadığını görüyoruz. İşin değerinin tespiti ve bu değerin yaklaşık olarak karşılanması sonucu, ortaya daha iyi işler çıkabileceği umudunu taşıyorum.

İçerik Stratejisini Kimler, Nasıl Oluşturmalı?

Belki de en kritik soruya geldik diyebiliriz. Bir içerik stratejisi, daha dün işe başlamış bir sosyal medya uzmanı(!) tarafından mı oluşturulmalıdır? sorusuna cevabımız elbette hayır oluyor ya da olmalıdır. Marka tarafından, markayı, hedef kitleyi, amacı, iletişim dilini ve pazarlamayı bilenlerden oluşan bir ekip, ajans tarafından ise mecraların dinamiklerini bilen, kreatif fikirler ortaya sunabilen ve hatta güçlü eleştirel bakışa sahip bir ekip, ortak bir çalışma yaparak, içerik stratejisi hazırlanabilir.

İçerik stratejisi hazırlamadan önce yapılması gereken hazırlık ise, öncelikle yerel, sonra global rakiplerin içerik stratejileri analiz edilmeli, doğrular/yanlışlar ele alınmalıdır.

Hazırlanan içerik stratejisinin amacı büyük istatistiksel rakamlara ulaşmak değil, hedef kitleye manen dokunabilmek olmalıdır. Hayatlarına anlam katabilmeli, markanız sayesinde ekstra şeylere ulaşabilmelidir. Bu bilgi olur, deneyim olur, bakış açısı olur vb. Değer katma hedefiyle yola çıkarsanız, büyük istatistiksel rakamlar beraberinde gelecektir. Bu görüşümle ilgili olarak bir önceki yani Değer Katan Takip Edilir başlığındaki yazımı okuyabilirsiniz.